Posts

Artikel Tentang Kesenian Angklung Sunda Singkat

Artikel Tentang Kese

Artikel Tentang Kesenian Angklung Sunda Singkat Angklung mangrupakeun sala sahiji alat musik has tradisional nu asalna ti jawa barat nu nyebar di sakumna balarea dimasyarakat pasundan di jieuna tina bahan dasar awi Mun ditilik tina sejarahna nu aya di daerah sukabumi jawa barat didinya aya sala sahiji prasasti taun 1930

Artikel Tentang Kesenian Angklung Sunda Singkat Angklung mangrupakeun sala sahiji alat musik has tradisional nu asalna ti jawa barat nu nyebar di sakumna balarea dimasyarakat pasundan Angklung di jieuna tina bahan dasar awi Mun ditilik tina sejarahna angklung nu aya di daerah sukabumi jawa barat didinya aya sala sahiji prasasti taun 1930

you may see this video: Artikel Basa Sunda Kasenian Angklung
Download Image:
clickdownload
and right mouse click and Save image As...on new page

Post a Comment

© Berto Tech. All rights reserved. Distributed by ASThemesWorld